Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE

POLSKA - POLAND – POLOGNE

Łódź

Stowarzyszenie zwykłe, założone w  2003 r.

 Władze:

  Prezes Zarządu - Leszek S. Pręcikowski

        Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: leszekprecikowski@wp.pl

 Cele organizacji:

- ochrona obszarów zielonych, parków miejskich, drzew i zadrzewień na terenie miasta Łodzi i jego najbliższych okolic;

- ochrona wód i naturalnych zbiorników wodnych na terenach miejskich;

- ogólna ochrona przyrody (w tym flory i fauny);

- wspieranie i podejmowanie inicjatyw gospodarczych przyjaznych dla środowiska;

- udzielanie wsparcia merytorycznego obywatelom, a także dla wszelkich

organizacji, ruchów i inicjatyw społecznych, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i zasobów przyrody;

- edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych.

Prowadzone działania:

Jesteśmy stowarzyszeniem społeczno-ekologiczno-politycznym, stawiającym sobie za cel propagowanie inicjatyw

ekologicznych i gospodarczych, ochronę przyrody i środowiska - zwłaszcza drzew i terenów zielonych na obszarze

miasta Łodzi i jego najbliższych okolic.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie mityngów;

- udzielanie wsparcia merytorycznego obywatelom, a także dla wszelkich organizacji, ruchów i inicjatyw społecznych,

które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i zasobów przyrody;

- działalność edukacyjną, kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych;

- ścisłą współpracę z mediami;

- stały kontakt z organami władzy rządowej i samorządowej;

- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i propagandowej;

- udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Działania nasze mają służyć dla dobra całej społeczności, a zwłaszcza mieszkańców miast - dla których walczymy o zachowanie czystego powietrza, wód, zieleni miejskiej, o zachowanie równowagi ekologicznej i niezdegradowanego krajobrazu.

----------------------------------------

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Dennisquick, Dodany: 28.03.2022, 09:00
windows 10 pro free code free download , download windows 8.1 x64 bit free download , windows 10 quick access links disappeared free download , activation windows 7 pro crack free download , microsoft visual studio 2010 ultimate setup free downlo

© Leszek Sławomir Pręcikowski
Udostępnij na Facebook
Leśnictwo – Darz Bór !
Katalog stron www

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl